Kinderpalliatieve zorg als kinderrecht

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve  Zorg zet zich (inter)nationaal in voor kinderpalliatieve zorg als kinderrecht.

Want:

  • ieder kind (en zijn/haar familieleden) heeft het recht met respect en waardigheid te worden behandeld.  

  • ieder kind (en zijn/haar familie) heeft recht op individuele zorg en ondersteuning die moet worden afgestemd op hun speciale wensen en behoeftes.

  • het gezin heeft recht op ondersteuning door een multidisciplinair team, waarbij goede samenwerking en een open en eerlijke manier van communicatie centraal staan.

  • tijdens alle fasen van zorg, van diagnose tot overlijden en nazorg, zal belangrijke en nauwkeurige informatie moeten worden gegeven aan het gezin.

  • wanneer mogelijk moeten kinderen altijd verzorgd worden op een plek naar eigen keuze; een ziekenhuis, een kinderhospice of thuis.

  • een kind en zijn/haar naasten hebben recht op ondersteuning op emotioneel, psychosociaal en spiritueel vlak.

  • kinderen en jong volwassenen hebben recht op toegang tot geschikte educatie, scholing en werk.

  • de wensen van een kind en zijn/haar familieleden ten opzichte van het levenseinde moeten ruim van te voren worden besproken.
     

Gebaseerd op factsheet Children’s Palliative Care and Human Rights, Open Society Foundations, 2015