End-of-life decision-making for children with severe developmental disabilities

Om meer inzicht te krijgen in hoe ouders hun betrokkenheid bij het maken van levenseindebeslissingen bij hun kind met een (zeer) ernstige meervoudige beperking ervaren, hoe ouders deze betrokkenheid graag zouden willen zien, en welke factoren hun betrokkenheid kunnen beïnvloeden. De onderzoekers hebben hiervoor systematisch literatuuronderzoek gedaan. 

 

Auteur: I.H. Zaal-Schuller, M.A. de Vos, F.V.P.M. Ewals, J.B. van Goudoever, D.L. Willems
Verschijningsjaar: 2016
Tijdschrift: Research in Developmental Disabilities
Publicatiedatum: 1-2-2016