Experiences of general practice of children with complex and palliative care needs and their families: a qualitative study

Experiences of general practice of children with complex and palliative care needs and their families: a qualitative study

Uit interviews met kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezinnen blijkt dat zij zeer wisselende ervaringen hebben met de huisarts. Er zijn enkele positieve voorbeelden van betrokkenheid van de huisarts. In het algemeen werd de relatie als onbevredigend ervaren. Dit kan leiden tot verlies van vertrouwen, vermijding of jarenlange strijd om de benodigde zorg en ondersteuning. Zowel kinderen als ouders spraken de wens uit om meer ondersteuning van hun huisarts te krijgen, naast de begeleiding door een kinderarts.