Kennisagenda - voor onderzoek binnen de kinderpalliatieve zorg in Nederland

De Kennisagenda is een rapport waarin een inventarisatie is gedaan wat er in de afgelopen jaren allemaal aan wetenschappelijke artikelen is gepubliceerd over kinderpalliatieve zorg, en een inventarisatie wat er volgens onderzoekers, zorgprofessionals, en ouders gedaan zou moeten worden de komende jaren. De onderzoeksonderwerpen zijn onder verschillende domeinen geplaatst. Ook is er een aanbeveling gedaan voor verdere inbedding van de Kennisagenda binnen het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Lees hier meer over onder andere het doel en de projectgroep van de Kennisagenda of bekijk de Kennisagenda hieronder.
 

 

Verschijningsjaar: 2018