Menselijke waardigheid in de context van robotica in de zorg

Menselijke waardigheid in de context van robotica in de zorg

“Naar verwachting zullen de personele tekorten in de zorg in de komende jaren dusdanig oplopen dat 1 op de 4 mensen in de zorg moet gaan werken willen we alle zorgvragen kunnen beantwoorden. In de zoektocht naar oplossingen om de tekorten op te vangen nemen speciaal voor de zorg ontwikkelde technologieën als robots een steeds prominentere rol in. Op allerlei gebieden doen deze hun intrede: in gehandicapteninstellingen, de ouderenzorg en bij zieke kinderen thuis. Daar waar zorgbehoevenden in contact komen met robotica en AI, waar robots (zorg-)taken van professionals aanvullen of overnemen, moeten doelstelling en risico’s vanuit het welbevinden van de patiënt voorafgaand aan de inzet zorgvuldig vastgesteld worden. Robotica kan een belangrijke rol spelen in het versterken van menselijk welzijn, maar dat betekent ook dat er moet worden nagedacht over de manier waarop menselijke waardigheid wordt beschermd. Dit onderzoek levert gelijktijdig een tool op voor een ethisch afwegingskader met stappenplan, ethische matrix en waardenmodel voor de zorgpraktijk.”

Master Thesis: M.A. Schuiling-Otten