Parental experience at the end-of-life in children with cancer: 'preservation' and 'letting go' in relation to loss

Het overlijden van een kind met kanker is over het algemeen niet onverwacht, en er gaat gewoonlijk een periode van palliatieve zorg aan vooraf. Het proces waar ouders doorheen gaan in de zorg rond het levenseinde is nog weinig onderzocht. De onderzoekers spraken daarom met ouders van 23 ongeneeslijk zieke kinderen met kanker over door welk proces ouders gaan wanneer genezing niet meer mogelijk is, en welke invloed dit proces heeft op de keuzes die ze maken met betrekking tot de behandeling en zorg van hun kind.

 

Auteur: M.C. Kars, M.H.F. Grypdonck, M.C. De Korte-Verhoef, W.A. Kamps, E.M.M. Meijer-van den Bergh, M.A. Verkerk, J.J.M. van Delden
Verschijningsjaar: 2011
Tijdschrift: Support Care Cancer
Publicatiedatum: 1-1-2011