Participation in a clinical trial for a child with cancer is burdensome for a minority of children

Het is van belang dat er ook klinisch wetenschappelijk onderzoek bij kinderen wordt gedaan, omdat resultaten van onderzoek bij volwassenen niet zonder meer op kinderen van toepassing is. Deelname van ongeneeslijk zieke kinderen met kanker aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar medicatie, is een onderwerp van ethische discussies, onder anderen vanwege de mogelijke belasting van het kind. De onderzoekers onderzochten bij ouders van 16 overleden kinderen of deze kinderen hebben meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek, en hoe de belasting ervaren werd. 

 

Auteur: I.M.M. van der Geest, M.M. van den Heuvel-Eibrink, C.M. Zwaan, R. Pieters, J. Passchier, A.S.E. Darlington
Verschijningsjaar: 2016
Tijdschrift: Acta Paedriatica
Publicatiedatum: 1-9-2016