The parents' ability to attend to the "voice of their child" with incurable cancer during the palliative phase

De betrokkenheid van kinderen in het maken van levenseindebeslissingen met betrekking tot zorg en behandeling, wordt in onderzoek weinig meegenomen, evenals de stem van de kinderen via de ouders. De onderzoekers spraken daarom met ouders van 17 ongeneeslijk zieke kinderen met kanker over hoe zij inzicht kregen in het perspectief van hun kind, en over welke factoren van invloed waren op hoe zij dit communiceerden.

 

Auteur: M.C. Kars, M.H.F. Grypdonck, L.C. de Bock, J.J.M. van Delden
Verschijningsjaar: 2015
Tijdschrift: Health Psychology
Publicatiedatum: 1-5-2015