Wanneer een kind overlijdt: een systematische review van welomschreven oudergerichte rouwverwerkingsinterventies

Wanneer een kind overlijdt: een systematische review van welomschreven oudergerichte rouwverwerkingsinterventies

Er is een toename in beschikbare interventies voor ouders die een kind verloren zijn. Om de implementatie van rouwzorg voor ouders te verbeteren is er een overzicht nodig van interventies die evidence-based zijn. Het doel van dit artikel is dan ook om een overzicht te bieden van welomschreven rouwinterventies die gericht zijn op ouders en uitgevoerd door reguliere zorgverleners. Tevens wordt onderzocht hoe deze interventies aansluiten bij concepten en theorieën over verdriet om te bepalen of ze evidence-based zijn.

Er zijn 21 artikelen geanalyseerd waarin totaal 15 interventies werden beschreven. Er werden 5 overkoepelende interventiecomponenten geïdentificeerd die de inhoud van alle interventies bestrijken. Dit waren: de erkenning van het ouderschap en het leven van het kind; aandenkens maken; vervolgcontact; onderwijs en informatie, en; herdenkingsactiviteiten. Het artikel concludeert dat ouders een reeks interventies moeten aangeboden krijgen die gericht zijn op het ondersteunen van verschillende behoeften. Daarbij zouden deze rouwverwerking -interventies meer gefocust moeten zijn op het continue overgangsproces dat ouders ervaren bij het wennen en zich aanpassen aan een nieuwe realiteit.