Zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker

Zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2700 adolescenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar met kanker (‘adolescents and young adults’, AYA’s) gediagnosticeerd. AYA’s hebben leeftijdsspecifieke problemen op het gebied van onder andere opleiding, werk, relaties en fertiliteit, die specifieke aandacht vereisen. Om hieraan tegemoet te komen is in 2013 het ‘Nationaal AYA “Jong & Kanker” Zorgnetwerk’ opgericht. Het hele zorgconcept is stapsgewijs opgezet door zorgverleners en AYA’s. In dit artikel beschrijven wij de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief van dit zorgnetwerk.

 

Auteurs: Winette T.A. van der Graaf, Rosemarie Jansen en Eveliene Manten-Horst