Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan, waar staan we nu?

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan, waar staan we nu?

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan, waar staan we nu?

Een aantal jaren geleden is het Individueel Zorgplan (IZP) ontwikkeld om te ondersteunen in de zorg voor een ernstig ziek kind. Het IZP is bedoeld om goede afspraken te maken over de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Van ouders en zorgverleners komen signalen dat het IZP verbeterd kan worden. In samenwerking met ouders en zorgverleners wordt het IZP daarom de komende tijd vernieuwd en opnieuw geïmplementeerd.

Wat is er gedaan?

In de afgelopen maanden hebben we interviews gehouden met ouders van kinderen waarvoor een IZP is ingevuld. Ook hebben we groepsinterviews gedaan met zorgverleners die ervaring hebben met een IZP. En tot slot hebben we zowel ouders als zorgverleners gevraagd een vragenlijst in te vullen. We hebben vragen gesteld over hoe het IZP wordt gebruikt en hoe belangrijk en gebruiksvriendelijk de hoofdstukken van het IZP zijn. Over het algemeen zijn ouders en zorgverleners positief over het IZP. Ook zijn er een aantal ideeën geopperd die het IZP gebruiksvriendelijker zullen maken en die het mogelijk maken aanvullende informatie in het IZP op te nemen. In een volgende nieuwsbrief hopen we u hier meer over te kunnen vertellen.  

Hoe nu verder?

Met deze ideeën gaan we nu aan de slag om het Individueel Zorgplan aan te passen. Hierbij denken we ook na over hoe er straks mee gewerkt zal gaan worden en hoe we dit in de verschillende organisaties goed kunnen regelen. Vanaf maart 2022 zal dit nieuwe IZP ongeveer een half jaar gebruikt worden, waarna we ouders en zorgverleners nogmaals zullen bevragen hoe zij het herziene IZP ervaren. Zo nodig wordt het IZP daarop nogmaals aangepast.

Om te komen tot een Individueel Zorgplan is het belangrijk dat zorgverleners, kind en ouders samen praten over wensen, behoeften en over doelen voor de zorg en behandeling voor de komende tijd, ook wel Advance Care Planning (ACP) genoemd. Het is belangrijk dat wat er besproken en vastgelegd wordt past bij het kind, de fase van de ziekte en bij de voorkeuren van het gezin. Het IZP bevat de informatie, doelen en activiteiten die voortkomen uit een ACP-gesprek. Om zorgverleners te ondersteunen in het voeren van Advance Care Planning gesprekken, worden er dit najaar meerdere ACP-trainingen georganiseerd. Daarnaast zullen we zorgverleners een specifieke IZP-training aanbieden.

Meer weten?

Sinds 1 juni 2021 is Chantal Joren als promovendus aangesloten bij het onderzoek. Zij zal zich vooral bezighouden met de uitvoering van het IZP project en het schrijven van wetenschappelijke artikelen over het onderzoek. Heeft u vragen over het IZP project? Bekijk de website van het IZP Project of neem contact op met Chantal via izpproject@umcg.nl.