Scholing

Het Kenniscentrum initieert, faciliteert en stimuleert trainingen en opleidingen voor (zorg)professionals betrokken bij kinderpalliatieve zorg. Met het onderstaande aanbod kunt u zich verder verdiepen en bekwamen in kinderpalliatieve zorgverlening.

Scholingen

  • E learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

    E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

    Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.
  • 3 daagse basistraining Kinderpalliatieve Zorg 1 locatie Utrecht voorjaar 2020

    3-daagse basistraining Kinderpalliatieve Zorg 1 locatie Utrecht voorjaar 2020

    De 3-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.