Scholing

Inschrijven
Basistraining Kinderpalliatieve Zorg 4 daags

Basistraining Kinderpalliatieve Zorg (4-daags)

De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
De zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte is zorg voor het hele gezinssysteem. Want kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het raakt de meest existentiële emoties van mensen en dat geldt ook voor de betrokken zorgverleners.

Datum

Dinsdag 7-2-2023

Dinsdag 7-3-2023

Dinsdag 28-3-2023

Dinsdag 18-4-2023

Prijs
€ 855,00 voor VPK (LET OP met kortingscode KPZ4). € 950,00 voor artsen. De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch
Locatie

IKNL Utrecht
Godebaldkwartier 419
3511DT  Utrecht

Beschikbare plekken
16 plaatsen
 
 

Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg. Welke specifieke problemen en symptomen kunnen zich voordoen en welke dilemma’s spelen mee in het besluitvormingsproces? Uitgangspunt hierbij is de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen (www.nvk.nl).

Je bent gesprekspartner voor de ouders en voor andere betrokken zorgverleners. Signaleren, observeren, afstemmen en elkaar consulteren zijn hierin belangrijke voorwaarden. Dit alles maakt dat je goed communiceert, inzicht hebt in de beleving van kind en gezin en kennis hebt van de mogelijkheden van andere hulpverleners.

Tenslotte is palliatieve zorg voor kinderen een intensieve vorm van hulpverlenen waarbij je geconfronteerd kunt worden met heftige emoties van de ander of van jezelf. Wat doet dit met jezelf en je collega’s en hoe zorg je met elkaar dat je als professioneel kunt blijven functioneren? Ook hier wordt in de training aandacht aan gegeven.

 

Programma

In deze 4-daagse basistraining is een logische opbouw tussen kennisoverdracht, trainen van vaardigheden en bewustwording. Om de doelstellingen te bereiken, is er naast het lesaanbod een aantal voorbereidende en reflecterende opdrachten opgesteld. De training biedt de professional een breed pakket aan onderwerpen die van belang zijn in de zorg voor het zieke kind.

 

Visie op palliatieve zorg: palliatieve zorg begint eigenlijk bij diagnose. Daarnaast is er veel verwarring over de terminologie palliatief, palliatief terminaal etc. In deze training schetsen we het kader vanuit waar men vertrekt.

Zorgen voor jezelf: erkenning voor de zwaarte van het vak en de professional richten op wat kracht brengt. Delen van ervaringen en het creëren van een open sfeer ten behoeve van de groepsdynamiek.
 

Begeleiding van ouders: vanuit professioneel en ervaringsdeskundig perspectief wordt dit onderwerp belicht. Kennis van onderzoek wordt gecombineerd met de ervaring van ouders uit de praktijk.

 

Begeleiding van en communicatie met kinderen: leren, ontwikkelen en communicatie komt aan de orde met gebruik making van theorie en ervaringen van de deelnemers.

Besluitvorming en werken volgens de richtlijn: de medisch inhoudelijke kennis uit de richtlijn wordt gekoppeld aan de methodiek besluitvorming om deelnemers te trainen in scenario denken/palliatief redeneren en het werken met de richtlijn handen en voeten te geven.

Beslissingen rondom levensverwachting: deelnemers krijgen aan de hand van casuïstiek ideeën mee om medisch ethische discussies in hun werk te kunnen voeren en hun rol daarin vorm te kunnen geven.

 

Advanced Care Planning:

Advance Care Planning gaat over voorkeuren en doelen voor zorg en behandeling in de toekomst. Juist als de toekomst van een kind onzeker is, kan het helpen om vooruit te kijken. Hoe kunnen we ACP toepassen in de zorg voor ernstig zieke kinderen? Samen denken we na over wat ACP in de kindergeneeskunde kan betekenen en hoe we ACP praktisch kunnen vormgeven.


Communicatie: Rollenspellen, met name gericht op het aanleren van skills, oftewel je gereedschapskist vullen met ‘wat kan ik nu zeggen in een lastig gesprek als ik deze of die ouders/kind tegenover me heb.

 

Tijd
Het ontvangst voor de training is om 9:00 uur. De training start om 9:30 uur en zal om 17:30 uur afgelopen zijn.

 

Doelgroep
De 4-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte.

 

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de training ontvangt u een aantal huiswerkopdrachten via onze digitale leeromgeving.

 

Annuleren

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan de 4-daagse basistraining dan kunt u uw deelname annuleren of een collega kan uw plek innemen wanneer vooraf met ons is afgestemd. Tot 6 weken voor aanvang van de training is annulering kosteloos. Bij annulering van 6 tot 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de deelnamekosten (€ 475) in rekening gebracht. Wanneer deelname korter dan 4 weken voor aanvang wordt geannuleerd, is betaling van de volledige kosten (€ 950) verplicht. Annuleren van de training kan via een mail naar info@kinderpalliatief.nl

N.B. Het kan voorkomen dat we door veranderende coronamaatregelen genoodzaakt zijn een fysieke training te wijzigen in een online training. Wij stellen u hier per e-mail van op de hoogte. Door onze ervaren trainers kunnen wij u online dezelfde kwaliteit garanderen als op locatie. Dit heeft geen invloed op de hiervoor genoemde annuleringstermijn.

 

Accreditatie 
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 28 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 28 punten

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): 24 punten

Registerplein (Register Agogen (AG), Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk (MW)): 40 punten

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 40 punten.

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers: 7,5 punten

 

Persoonsgegevens en privacy
Informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder vindt u hier.

 

Datum

Dinsdag 7-2-2023

Dinsdag 7-3-2023

Dinsdag 28-3-2023

Dinsdag 18-4-2023

Prijs
€ 855,00 voor VPK (LET OP met kortingscode KPZ4). € 950,00 voor artsen. De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch
Locatie

IKNL Utrecht
Godebaldkwartier 419
3511DT  Utrecht

Beschikbare plekken
16 plaatsen