Projecten

Het Kenniscentrum initieert en stimuleert zorginnovaties en -projecten. Door een goed evenwicht tussen praktijkverbetering enerzijds en kennisontwikkeling anderzijds, onstaat synergie voor onderzoek en praktijk.

 

7 Netwerken Integrale Kindzorg een feit!

7 Netwerken Integrale Kindzorg een feit!

Na de pilot in de regio Holland Rijnland zijn, in de periode van oktober 2016 tot april 2019, fasegewijs nog zes Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) opgezet in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen. Na 2,5 jaar is de projectfase in maart 2019 afgerond en is er met de komst van 7 NIK landelijke dekking gerealiseerd.

Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Als je hoort dat jij of je kind, broer of zus mogelijk doodgaat is er onzekerheid over het nu en straks. Iedereen heeft zijn eigen manier om met de situatie om te gaan. Een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger kan je ondersteunen en met je meedenken over allerlei vragen over het leven, ziek zijn en de dood.

Kinder Comfort Teams in ontwikkeling: Groningen & Nijmegen

Kinder Comfort Teams in ontwikkeling: Groningen & Nijmegen

Om de brug te slaan tussen kinderpalliatieve zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de Academische Kinderziekenhuizen in Nederland Kinder Comfort Teams opgericht of nog in oprichting. Een Kinder Comfort Team (KCT) is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Het team begeleidt gezinnen en zorgprofessionals, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.