Projecten

Het Kenniscentrum initieert en stimuleert zorginnovaties en -projecten. Door een goed evenwicht tussen praktijkverbetering enerzijds en kennisontwikkeling anderzijds, onstaat synergie voor onderzoek en praktijk.

 

Individueel Zorgplan

Individueel Zorgplan

Het Individueel Zorgplan - Het plan waarin wensen en afspraken rondom de zorg, behandeling en kwaliteit van leven en sterven van een kind zijn vastgelegd.
Databank studentenopdrachten

Databank studentenopdrachten

Derdejaars studenten van de opleiding Pedagogiek aan de Haagse Hogeschool hebben in het kader van de onderwijsmodule ‘Begeleiden van ernstig zieke...
Pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Kinderpalliatieve zorg (zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening) vraagt om specifieke deskundigheid, maatwerk en...
Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Als je hoort dat jij of je kind, broer of zus mogelijk doodgaat is er onzekerheid over het nu en straks. Iedereen heeft zijn eigen manier om met de situatie...