Projecten

Het Kenniscentrum initieert en stimuleert zorginnovaties en -projecten. Door een goed evenwicht tussen praktijkverbetering enerzijds en kennisontwikkeling anderzijds, onstaat synergie voor onderzoek en praktijk.