Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders

Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders

Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders


Als onderdeel van hun leiderschapstraject bij Talent for Care heeft een groep van zeven professionals, werkzaam in diverse functies in de zorg, gekozen voor een eindopdracht bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De opdracht valt binnen één van de speerpunten van het Kenniscentrum namelijk:  

 

Het toegankelijker en beschikbaar maken van kennis en informatie die reeds aanwezig is op het gebied van zorgaanbod en toegang tot de zorg. 


Kennis over zorgaanbod en toegang tot zorg 

Vanuit verschillende (groeps)gesprekken met ouders, is gebleken dat er een grote behoefte is aan meer én duidelijkere informatie over de soorten aanbod van zorg en de voorwaarden voor toegang tot deze zorg. De vragen die er spelen zijn: wat wordt verstaan onder relevante zorg, welke zorg is er beschikbaar en hoe krijg je er toegang toe? Welke wet- en regelgeving is van toepassing, welke indicaties zijn nodig en via wie verloopt de indicatie? De beschikbare informatie is nu sterk versnipperd en wordt vaak niet (tijdig) verstrekt. Het team van Talent for Care ontwikkelt een ‘tool’ waarmee ouders op weg worden geholpen om de juiste kennis over zorgaanbod en toegang tot de zorg te vinden. U kunt deze tool beschouwen als aanvulling op ‘Zorg in uw buurt’. 

 

Domeinen 

Op basis van voorkennis uit eerdere gesprekken (spiegelgesprekken, patiënt journeys en ervaringsonderzoek) van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg met ouders, zijn de relevante domeinen voor deze ‘tool’ bepaald. In de focusgesprekken en individuele interviews welke binnen deze opdracht zijn gehouden, zijn deze domeinen getoetst en de ervaringen, inzichten en wensen ten aanzien van informatieverstrekking op deze domeinen gehoord.  

In de te maken ‘tool’ worden de volgende domeinen opgenomen: 

  • Respijtzorg (ondersteuning bij mantelzorg) 

  • Verpleegkundige zorg thuis 

  • Kind in verblijf (School & opvang kinderen buiten huis) 

  • Hulpmiddelen 

  • Behandelkeuzes 

  • Psychosociale en spirituele zorg 

  • Werk gerelateerde vraagstukken 

 

Wat is de stand van zaken? 

De ‘tool’ wordt gekoppeld aan de websites van de regionale Netwerken Integrale Kindzorg, (NIK) zodat de belangrijke basisinformatie voor ouders op één plek beschikbaar is. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan vormgeving en inhoud. De eerder benoemde zeven domeinen worden overzichtelijk in een raamwerk gepresenteerd. Binnen dit raamwerk kunt u straks met één muisklik bij ieder domein kort en overzichtelijk informatie vinden in verschillende categorieën. Hierbij valt te denken aan: 

  • Korte introductie 

  • Tips 

  • Geld & regels. 


Rekening houdende met het einde van dit leiderschapstraject en de gestelde deadline van deze opdracht, is het ene domein bij afronding verder uitgewerkt dan het andere. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg gaat de overige domeinen, waar nodig, verder uitwerken. 

De komende weken wordt de ‘tool’ een aantal keer getest en ook hier worden ouders gevraagd om input en hun bijdrage. Op deze manier wordt het meest aangesloten bij de doelgroep. 

Eind december 2019 is het leiderschapstraject voltooid en de opdracht afgerond. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg neemt vanaf dan het stokje in zijn geheel weer over. Ook is er tijdens de feestelijke overhandiging van het eerste prototype van de 'tool' een informatief boekje met ervaringsverhalen van ouders gepubliceerd.