Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Deze handreiking heeft een eenvoudig doel: meer eenduidigheid bereiken bij het inventariseren, indiceren en organiseren van verpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving. Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de kinderverpleegkundigen. Samen met kind en ouders brengt de kinderverpleegkundige in kaart wat de zorgvragen en hulpbehoeften zijn en welke zorginzet nodig is.

Kamerbrief voortgang afspraken kindzorg

De volledige handreiking Indicatieproces Kindzorg lees je hier.