Handreiking NVAVG levensbeëindiging wilsonbekwame mensen met verstandelijke beperking

Handreiking NVAVG levensbeëindiging wilsonbekwame mensen met verstandelijke beperking

Artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) worden met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag het leven van een persoon met een ernstige verstandelijke beperking te beëindigen. Deze handreiking bespreekt de medische, juridische en ethische vragen waarmee de AVG in een dergelijke situatie te maken kan krijgen. Lees het volledige artikel.