Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Kinderpalliatieve zorg behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), maar begint bij de diagnose van een levensbekortende of –bedreigende aandoening. Het bespreken van alle aspecten in de zorg voor kinderen met een dergelijke aandoening en een goede verslaglegging ervan, wordt mogelijk gemaakt middels een individueel zorgplan. 
 

Testfase vernieuwde Individueel Zorgplan

Na uitvoerig onderzoek in samenwerking met ouders en zorgverleners kan vanaf 1 maart 2022 gebruik worden gemaakt van het vernieuwde Individueel Zorgplan (IZP). De testfase duurt acht maanden, waarna het IZP nogmaals geëvalueerd en zo nodig aangepast zal worden. Op de projectpagina kunt u het vernieuwde IZP inzien en het bijbehorende zakboekje downloaden.