Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

NVK en Stichting PAL, in nauwe samenwerking met het UMCG, AMC, LUMC, het Sophia KZH / Erasmus MC, PMC, VOKK, VKS, de BMKT en V&VN Kinderverpleegkunde

Auteur: Lindakpn/donderdag 1 juni 2017/Categorieën: Professionals, Nieuws, Richtlijnen, Kind & Gezin, Nieuws, Richtlijnen, Tonen in Slider op homepage

Kinderpalliatieve zorg behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), maar begint bij de diagnose van een levensbekortende of –bedreigende aandoening. Het bespreken van alle aspecten in de zorg voor kinderen met een dergelijke aandoening en een goede verslaglegging ervan, wordt mogelijk gemaakt middels een individueel zorgplan. 
 

Print

x